• Kazakh
  • Russian
  • English
Virtual Exhibition 15

Тер-Минасова, С. Г.

Тіл және мәдениетаралық коммуникация [Текст] = Язык и межкультурная коммуникация / С. Г. Тер-Минасова. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 320 б.

Аннотация: Мәдениетаралық коммуникация- бүгінде кез келген салада қызмет ететін маманға, әр адамға қажетті жаңа пән. Қазақ тілінде алғаш басылып отырған бұл оқулық түрлі ұлт, мәдениет өкілдерінің өзара ұғынысып, ортақ тіл табысу үшін не маңызды екенін егжей-тегжейлі түсіндіреді.

Майерс, Д.

Әлеуметтік психология. 12-басылым [Текст] = Social psychology. 12th edition / Д. Майерс, Ж. Туенж. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 648 б.

Аннотация: Кітапта күнделікті өмірде кездесетін әлеуметтік құбылыстардың психологиялық астары жан-жақты қарастырылған.

Аронсон, Э.

Көпке ұмтылған жалғыз. Әлеуметтік психологияға кіріспе [Текст]. 11-басылым = The social animal. : 11 th edition / Э. Аронсон. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 408 б.

Аннотация: Аронсон әлеуметтік психологияның ғылыми сала ретінде қалыптасып, өзіндік орнын иеленгендігін негіздеген. Бұл еңбек әлеуметтік психологияға жаңаша қарауға, ең бастысы, адам психологиясындағы ерекшеліктерге мұқият болуға баулиды.