• Kazakh
  • Russian
  • English
Виртуальная выставка 3

Народы и религии мира: Энциклопедия: [Электрон. ресурс].- Москва: Директмедиа, 2007

Системные требования: IBM PC 486 и выше, 16 MB RAM, CD – ROM , SVGA, Windows95/98/ME/NT/XP/2000

Досқалиева, Р.Б., Қайырғалиев, Т.Қ., Жароллаева, Ж.Ж. Психологиядан тестілер жинағы: [Электрон. ресурс]: Бейнедәрістер/ Р.Б.Досқалиева, Т.Қ.Қайырғалиев, Ж.Ж.Жароллаева.- Орал: БҚМУ, 2011.

1. Жалпы психологияға кіріспе

2. Зерттеу әдістері

3. Психология ғылымның салалары

4. Психология ғылымының тарихы

5. Психика және сана

6. Іс-әрекет психологиясы

7. Түйсік

8. Қабылдау

9. Ес

10. Қиял

11. Ойлау

12. Сөйлеу

13. Зейін

14. Тұлға психологиясы

15. Қабілет

16. Сезім және эмоция

17. Ерік

18. Темперамент

19. Мінез

20. Қарым-қатынас психологиясы